Dag

Din sökning efter 02/04/2013 returnerade 1 resultat.


Ökad gymträning påverkar inte hälsan.

Rubriken är tagen från en artikel på DI.se (Dagens Industri), som ska vara vår tyngsta affärstidning... I artikeln pekar man på att de stora träningskedjorna visar på siffror som bekräftar att fler tränar organiserat på gym/träningsanläggningar samt tränar oftare. Samtidigt pekar DI:s artikel på att folkhälsan, trots ökningen på gym, inte påverkas ...

Läs mer